Folosim cookies

Apreciem confidențialitatea dumneavoastră și vă informăm că această pagină web folosește fișiere cookies, care ne ajută să aflăm ce vă interesează și să vă oferim cea mai bună experiență de utilizator posibilă. Folosim cookies pentru a analiza traficul și a adapta conținutul și reclamele la nevoile dumneavoastră. Prin vizitarea acestei pagini, vă exprimați acordul privind utilizarea acelor cookies strict necesare funcționării site-ului. Utilizarea altor tipuri de cookies depinde de consimțământul dumneavoastră, pe care îl puteți modifica în setări dând clic pe „Modificare setări”.

Personalizați PERMITE TOATE

ENGEDÉLYEZÉS KIVÁLASZTVA

INFORMAȚII SUCCINTE REFERITOARE LA PROCESAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN SOCIETATEA NOASTRĂ ÎN SCOPURI DE MARKETING

Ne cerem permisiunea de a te informa succint în legătură cu procesarea datelor tale cu caracter personal, această informație nevizând datele cu caracter personal ale persoanelor juridice, inclusiv denumirea, forma juridică și datele de contact ale persoanei juridice.

1. Cine este administratorul datelor tale cu caracter personal?

Administratorul datelor tale cu caracter personal este societatea Brdy Ventures s.r.o., având sediul în Kurzova 2412/5, Stodůlky, 155 00, Praga 5, Republica Cehă, număr de identificare: 05481601, e-mail: [email protected], tel.: +42 605 507 881 (denumită în continuare „Administrator“).

2. În ce situații vom procesa datele tale cu caracter personal?

A.Când procesăm datele în baza consimțământului tău?

Îți vom cere furnizarea consimțimântul, dacă nu ești încă clientul nostru înregistrat și nici nu am încheiat cu tine un alt raport de afaceri similar în conformitate cu cerințele motivului nr. 47 din Regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal (în engl. General Data Protection Regulation, denumit în continuare „Regulament GDPR“) și dorești să primești de la noi oferte de marketing.

B. Când procesăm datele fără consimțământul tău?

Fără consimțământul tău putem procesa datele tale cu caracter personal în baza următoarelor titluri juridice și pentru următoarele scopuri:

a) Titlul juridic: Executarea contractului sau executarea măsurilor adoptate înainte de încheierea contractului la cererea ta:

Scopul:

realizarea obligației contractuale inclusiv a comunicării comerciale și financiare aferente

programul pentru clienți

b) Titlul juridic: Protecția drepturilor și a intereselor legitime ale Administratorului;

Scopul:

pentru recuperarea sumelor restante pentru produsele livrate sau a altor creanțe ale Administratorului;

În cazurile alese, evaluarea calității tale de persoană de încredere;

Marketingul direct direcționat exclusiv către clienții noștri înregistrați și persoanele care îndeplinesc cerințele motivului nr. 47 al GDPR constând în oferta de produse și servicii furnizate de către Administrator.

Titlul juridic: Îndeplinirea obligației juridice decurgând din lege.

Scopul:

furnizarea cooperării cu organele de stat în baza legii și în limitele acesteia, inclusiv stocarea datelor în baza legii;

Ținerea contabilității;

Evidența electronică a încasărilor.

3. Ce date cu caracter personal procesăm în legătură cu tine?

Procesăm următoarele dare cu caracter personal:

datele tale de identificare și contact;

datele referitoare la produsele pe care le-ai cumpărat, eventual serviciile pe care ți le-am prestat;

datele din comunicarea noastră reciprocă (fie că a fost personală, scrisă, telefonică sau de altă natură);

datele privind plata (de exemplu, datele privind suma plătită etc.);

doar în cazuri alese datele privind credibilitatea ta pentru scopurile așa-zisei blacklist (vezi termenii și condițiile Administratorului).

4. Din ce surse provin aceste informații?

Datele tale cu caracter personal procesate de către Administrator în scopurile descrise la punctul 2 al prezentelor informații provin exclusiv de la tine, deci datele pe care ni le-ai furnizat/și de exemplu, în legătură cu încheierea contractului (prin cumpărare de produse) sau ni le-ai furnizat / și pentru scopurile programului pentru client și înregistrarea în acesta.

5. Cine este destinatarul datelor tale cu caracter personal

Datele tale cu caracter personal le predăm, în cazuri justificate și doar în limita strict necesară sau menționată, către următoarele categorii de destinatari:

partenerilor noștri contractuali de care avem nevoie pentru funcționarea noastră normală și realizarea raportului contractual cu tine, de exemplu, furnizorilor de tehnologii ale informației, furnizorilor de servicii de curierat sau poștale;

altor entități în cazurile în care furnizarea datelor tale cu caracter personal ni se dispune prin reglementări juridice sau dacă acest lucru este necesar pentru protecția intereselor noastre legitime (de exemplu, instanțe, Poliția Republicii Cehe etc.);

în cazul în care ne dai consimțământul la aceasta, în limita adresei tale de e-mail, folosite în cadrul cumpărăturii pe site-ul magazinului nostru pe internet, către operatorul serviciului servind pentru generarea și trimiterea chestionarelor referitoare la satisfacția cu cumpărătura. Un astfel de operator, față de societatea noastră, are calitatea de operator de date cu caracter personal. Însă prin predarea acestei informații cu caracter personal îți asigurăm toate drepturile tale.

6. Ce drepturi ai în ceea ce privește procesarea datelor tale cu caracter personal?

În ceea ce privește datele tale cu caracter personal, ai următoarele drepturi:

Dreptul la acces – îi poți cere Administratorului acces la datele pe care le procesăm în legătură cu tine. Administratorul îți va furniza și copia datelor cu caracter personal procesate.

Dreptul la corectare – îi poți cere Administratorului corectarea datelor cu caracter personal inexacte și incomplete pe care le procesăm în legătură cu tine.

Dreptul la ștergere – poți să-i ceri Administratorului să șteargă datele tale cu caracter personal, dacă se ajunge într-una din următoarele situații:

o datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau procesate într-un alt mod;

o ai revocat consimțământul în baza căruia datele tale cu caracter personal au fost procesate și nu există niciun alt motiv juridic pentru procesarea acestora;

o ai ridicat o obiecțiune împotriva faptului ca obiectul adoptării deciziilor bazate pe procesarea automatizată să fie datele tale cu caracter personal și nu există motive juridice justificate pentru o astfel de procesare a acestora sau ai ridicat o obiecțiune împotriva procesării datelor tale cu caracter personal pentru scopurile de marketing direct;

o Datele tale cu caracter au fost procesate în contradicție cu legea

o Datele tale cu caracter personal trebuie să fie șterse pentru îndeplinirea obligației juridice stabilite în cadrul dreptului Uniunii sau al statului membru, care se referă la Administrator.

Dreptul la restricționarea procesării – poți să-i ceri Administratorului să restricționeze procesarea datelor tale cu caracter personal, dacă se ajunge într-una din următoarele situații:

o ai negat exactitatea datelor tale cu caracter personal, și anume pe perioada necesară pentru ca Administratorul să poată verifica exactitatea datelor cu caracter personal;

o procesarea datelor tale cu caracter personal este în contradicție cu legea, dar tu refuzi ștergerea acestor date și, în loc de aceasta, ceri restricționarea utilizării acestora;

o Administratorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopuri de procesare, exercitarea sau apărarea drepturilor juridice;

o ai ridicat o obiecție contra procesării datelor tale cu caracter personal potrivit art. 21 alin. 1 din Ordinul GDPR, până ce nu se va verifica dacă motivele justificate ale Administratorului prevalează asupra motivelor tale legitime

Dreptul la transferabilitatea datelor cu caracter personal – în cazurile specificate în Regulamentul GDPR, ai dreptul să obții datele cu caracter personal care te vizează și pe care le-ai furnizat către Administrator, și anume în format structurată, utilizată în mod obișnuit și citibil pe calculator cu precizarea că prin acest drept nu poate fi adusă nicio atingere negativă drepturilor și libertăților altor persoane

Dreptul la revocarea consimțământului – în cazul în care procesarea datelor tale cu caracter personal se bazează pe consimțământ, ai dreptul să revoci oricând consimțământul tău la procesarea datelor cu caracter personal pentru scopurile pentru care ai dat consimțământul

Dreptul de a ridica obiecție - poți oricând ridica obiecție contra procesării datelor tale cu caracter personal la Administrator în scopuri de marketing direct efectuat în baza interesului legitim al Administratorului

Dreptul de a depune contestație – ai dreptul să depui contestație la organul de supraveghere în persoana Autorității de Protecție a Datelor cu Caracter Personal, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praga 7, www.uoou.cz

7. Este consimțământul tău la procesarea datelor tale cu caracter personal voluntar sau obligatoriu?

Îți vom cere furnizarea consimțimântul, dacă nu ești încă clientul nostru înregistrat și nici nu am încheiat cu tine un alt raport de afaceri similar în conformitate cu cerințele motivului nr. 47 din Regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal și tu vrei să primești de la noi ofertele de marketing. Furnizarea acestui consimțământ este cu totul voluntară. Furnizarea acestui consimțământ nu este o condiție pentru obținerea vreunui produs sau serviciu ofertat de către societatea noastră.

8. Este posibilă revocarea consimțământului la procesarea datelor cu caracter personal furnizat?

Consimțământul furnizat pentru scopuri de marketing poate fi revocat oricând.

9. Cum poți revoca consimțământul la procesarea datelor cu caracter personal?

Consimțământul tău la procesarea datelor tale cu caracter personal îl poți revoca printr-o înștiințare scrisă trimisă pe adresa societății noastre sau adresa de e-mail: [email protected].

10. Cum te poți apăra împotriva marketingului direct efectuat fără consimțământul tău?

Ai oricând dreptul de a ridica o obiecție contra unei astfel de procesări a datelor tale cu caracter personal la oricare dintre contactele noastre menționate la punctul 1.

11. Alte informații referitoare la datele cu caracter personal în condiții de afaceri

Alte informații detaliate referitoare la procesarea datelor tale cu caracter personal găsești în termenii și condițiile noastre accesibile pe https://www.mamaetichete.ro.

Informații despre fișierele cookie

Grupul nostru Mama Etichete, reprezentat de compania:

  • Brdy Ventures s.r.l., str. Kurzova 2412/5, 155 00, Praga 5 Republica Cehǎ, Nr. ID: 05481601

(mai departe doar „Administratorii comuni”), utilizează cookies pe această pagină web pentru a asigura funcționalitatea site-ului web (cookie-uri tehnice), a măsura traficul pe site și a prezenta reclame personalizate. Cookies pentru măsurarea traficului pe site și pentru reclame personalizate sunt stocate numai cu consimțământul dvs. explicit. Cookies tehnice sunt utilizate în baza reglementărilor legale.

Aceste date pot fi puse la dispoziția altor procesatori, în special a operatorilor de instrumente analitice și de reclamă.

Pagina noastră web poate fi utilizată și într-un mod care nu permite stocarea de cookies, în condiții de confort redus al utilizatorului.

Consimțământul privind acceptarea de cookies pentru măsurarea traficului pe site și al reclamelor personalizate 

Dând clic pe butonul „Da, sunt de acord” de pe bara cu atenționări din partea de jos a site-ului, unde scrie „CONSIMȚǍM NT PRIVIND ACCEPTAREA COOKIES”, vă exprimați acordul ca grupul Mama Etichete, reprezentat de companiile: 

  • Brdy Ventures s.r.o., Kurzova 2412/5, 155 00, Praga 5 Cehia, ID: 05481601

(denumite în continuare „Administratori comuni”), să stocheze în calculatorul dvs. cookies pentru măsurarea traficului pe site și în scopuri de reclamă personalizată, sau numai pentru unele dintre aceste categorii specificate de dvs. în preferințele cookies. Consimțământul dumneavoastră este acordat pentru perioada indicată în prezentarea tipurilor de cookies din tabelul de mai jos și îl puteți revoca în orice moment, prin setarea corespunzătoare a browserului dumneavoastră de internet.

Conform Legii privind protecția datelor cu caracter personal, aveți dreptul să:

  • revocați consimțământul în orice moment,

  • solicitați informații privind datele cu caracter personal procesate,

  • solicitați o copie a datelor dvs. personale,

  • solicitați accesul la datele dvs., la corectarea sau actualizarea acestor date precum și la restricționarea prelucrării acestor date,

  • solicitați ștergerea datelor dvs. personale,

  • în cazul oricăror îndoieli cu privire la prelucrarea datelor dvs., ne puteți contacta sau vă puteți adresa Oficiului de Supraveghere pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal

Toate întrebările sau solicitările dvs. pot fi trimise la [email protected].

Prezentare sumară a tipurilor de cookies folosite

Tipul de cookie

Nume cookie

Scop

Expirare cookie

Cookies tehnice

mamaetichete.ro

Cookies anonime care asigură funcționalitatea corectă a paginii noastre web, de exemplu, pentru reamintirea produselor adăugate în coș.

20 de zile de la ultima vizitare a paginii.

Cookies statistice

Google Analytics

Măsurarea anonimă a traficului web. Puteți găsi lista cookie-urilor individualeaici

2 ani de la ultima vizită

Cookies de reclamă (terți)

DoubleClick

Colectarea datelor pentru afișarea de reclame relevante.

1 an de la ultima vizită

Cookies de reclamă (terți)

Facebook Ads

Colectarea datelor pentru afișarea de reclame relevante.

3 luni de la ultima vizită

Cookies de reclamă (terți)

Sklik 

Colectarea datelor pentru afișarea de reclame relevante.

1 lună de la ultima vizită